Elektricitetens pris

Ofta anges kärnkraften i Frankrike vara orsaken till att Frankrike ibland har Europas högsta elpris. Men för att ange den typen av fakta, så ska vi titta på genomsnitt för t.ex. ett år, och inte på enstaka dagar.

Då är det Tyskland som har högst elpris:

Elpriset beror dock på en mängd olika faktorer. Enligt artikeln som gav grafen ovan, så är det “geopolitisk plats, beskattning, nätverksavgifter, miljöskydd”. Men priset varierar förstås med kraftkällors placering samt ekonomins (inkl. folkets) placering. Därför har vi billig el i Norrland men dyr i Skåne, då Skåne dels saknar kärnkraftverk, och då dom påverkas av tyska, danska och polska priser.

Sen så påverkas priset av den sist använda elektriciteten. Frankrike har ungefär 60 % kärnkraft, men 12 % gas. När gaspriserna är så höga just nu, så är det dessa (plus handeln) som ger elpriset i alla länder som använder gaskraft. Franska kärnkraftverk tjänar alltså storkovan just nu. Liksom dom svenska, och liksom all annan svensk elproduktion. T.ex. oljeverket i Karlshamn som går för fullt för att exportera till Polen.

På sikt påverkas priset självklart av dom kostnader som själva produktionen orsakar. Där har vi då det kanske aningen komplicerade förhållandet att ett vindkraftverk i genomsnitt ger billig elektricitet där det är. Men det krävs ett mycket mer avancerat elsystem för att skicka elektricitet mellan mängder av tillfälliga kraftstationer, än från en stor kraftstation, såsom ett kärnkraftverk. Detta är en anledning till dom höga priserna i Tyskland. I Sverige så betalas dessa priser genom nätavgiften, den fasta avgift man betalar för att ha ett nätabonnemang (oavsett vilken elektricitet man valt). Huruvida den totala kostnaden blir billigare med eller utan kärnkraft kan jag själv inte räkna ut, men oavsett hur man räknar så verkar den bli dyrare utan kärnkraft, som det talas om här t.ex. Det kan vara värt att nämna att kostnaden för vindens variation ökar dramatiskt ju större andel vind vi har. Så 20 % vind ger långt mer än dubbelt så höga kostnader än 10 % vind. Därför behöver varje land ett fast energislag i botten. Och kärnkraft och vattenkraft är då dom enda koldioxidsnåla, och kärnkraften dödar då inte våra ålar, uttrar eller hackspettar.

För att sammanfatta så har europeiska elpriser just nu ingenting med kärnkraften att göra. Priset avges av den sist efterfrågade elektriciteten. Priserna är höga för att vi i dom flesta länder skarvar med gaskraft, och att gasen är dyr, dels av den globala återhämtningen, och kanske (eller kanske inte) p.g.a. ryska intressen. Sen ökar iofs andelen dagar då “gasskarven” ger det högsta priset pga att mycket kärnkraft lagts ner i norra Europa. Men det bästa vi kan göra mot elpriserna är att se till att få en egen, självständig, elproduktion. Dvs sol, vatten, vind och kärnkraft.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *